Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Κέντρο Πρόληψης ΟΡΑΜΑ Ν.ΠΕΛΛΑΣ Προκηρύσσει μια (1) θέση Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Ψυχολόγου


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πέλλας «Όραμα» μετά από αποχώρηση στελέχους (29.10.2013) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 18/26.08.2014 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.
Προκηρύσσει μια (1) θέση Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Ψυχολόγου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
Δικαίωμα για κατάθεση δικαιολογητικών (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΚΑΝΑ) έχουν πτυχιούχοι τμημάτων Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
Απαιτούμενα προσόντα:Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Ψυχολογίας
Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:
Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο
Επαγγελματική εμπειρία
Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια αναγνωρισμένη ψυχοθεραπευτική μέθοδο
Εντοπιότητα
Άδεια οδήγησης
Επιπλέον θα συνεκτιμηθούν οι προσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του υποψηφίου
Απαραίτητα Δικαιολογητικά (επικυρωμένα):
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα κατά προτίμηση Europass
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Αντίγραφα σπουδών - ξένων γλωσσών - γνώσης χρήσης Η/Υ
5. Για κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για την βεβαίωση της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης από 06.10.2014 - 20.10.2014, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30 - 13:30, ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Φιλίππου 38, Έδεσσα Τ.Κ. 58200. Για πληροφορίες www.kporama.gr και στο τηλ. 2381051174, Χαρούλα Χόντζια. 


Κατεβάστε την σχετική αίτηση από εδώ  :Αίτηση κατάθεσης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε